3 μαθήματα εισαγωγής αν κριθεί απαραίτητο. 50 €
 
pilates mat//barre method//yoga  (τμήματα ομαδικά έως 8 άτομα )
1 μάθημα 11 €
4 μαθήματα 40 €
6 μαθήματα 55 €
8 μαθήματα 65 €
10 μαθήματα 80 €
 1 μήνας απεριόριστα μαθήματα 85 €
 
Τιμές πακέτων με μηχανήματα
Ατομικά μαθήματα
1 μάθημα 40 €
4 μαθήματα 160 €
8 μαθήματα 270 €
10 μαθήματα 310 €
 
Groups μηχανημάτων έως 4 άτομα
1 μάθημα 16 €
4 μαθήματα 60 €
8 μαθήματα 100 €
10 μαθήματα 125 €
 
Reformer Group έως 4 άτομα
1 μάθημα 16 €
4 μαθήματα 60 €
8 μαθήματα 100 €
10 μαθήματα 125 €
 Για συνδυασμούς πακέτων ομαδικών  σε στρώμα (mat) με ομαδικό σε μηχανήματα θα απευθυνθείτε στην γραμματεία.
Live pilates

211 2129503