Γνωρίστε την μέθοδο Feldenkrais.

Γνωρίστε την μέθοδο Feldenkrais.

To LiVe pilates σε συνεργασία με την Μαρίνα Λαζαρίδη συνιδρύτρια  του Κέντρου Feldenkrais σας προσκαλεί να γνωρίσετε την μέθοδο Feldenkrais. Το...

Read more