Γνωρίστε την μέθοδο Feldenkrais.

To LiVe pilates σε συνεργασία με την Μαρίνα Λαζαρίδη συνιδρύτρια  του Κέντρου Feldenkrais σας προσκαλεί να γνωρίσετε την μέθοδο Feldenkrais.