Να είσαι ο κυρίαρχος του σώματός σου!

” Να είσαι ο κυρίαρχος του σώματος σου και όχι στο έλεος του “΄έλεγε ο ιδρυτής της μεθόδου pilates ,Joseph Pilates.

Awakening the Breath – Επίγνωση στο σώμα- Hatha yoga I & II