Να είσαι ο κυρίαρχος του σώματός σου!

Να είσαι ο κυρίαρχος του σώματος σου και όχι στο έλεος του “΄έλεγε ο ιδρυτής της μεθόδου pilates ,Joseph Pilates.

Read the rest