Αύγουστος στην Ελλάδα

Και στις διακοπές μας βρίσκουμε την ευκαιρία να κάνουμε #pilates.