Αύγουστος στην Ελλάδα

Και στις διακοπές μας βρίσκουμε την ευκαιρία να κάνουμε #pilates.

Pilates Mat ή Pilates σε μηχάνημα

Pilates Mat ή Pilates σε μηχάνημα

Να είσαι ο κυρίαρχος του σώματός σου!

” Να είσαι ο κυρίαρχος του σώματος σου και όχι στο έλεος του “΄έλεγε ο ιδρυτής της μεθόδου pilates ,Joseph Pilates.

Awakening the Breath – Επίγνωση στο σώμα- Hatha yoga I & II